Sociální podnik TABET P-centrum s.r.o.

Stavební sociální podnik byl založen na základě principů sociálního podnikání. Zahájil svou činnost na počátku roku 2019 jako zcela nový subjekt v oblasti sociálního podnikání v regionu Kraslice.

Cílem projektu je vytvořit 4 nová pracovní místa pro dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané se sociálně-ekonomickým, právním a psychologickým poradentstvím, v Kraslicích.

Sociální stavební podnik je specializován na práce stavebního charakteru.