ANALÝZY

Analýzy stávajícího stavu vč. posouzení a návrhů na opatření

STUDIE

Studie proveditelnosti

MARKETINGOVÉ ANALÝZY

Marketingové analýzy vč. návrhů odbytu zboží a propagace

EKONOMICKÉ ANALÝZY

Ekonomické analýzy investičních a marketingových záměrů

STUDIE

Architektonické a urbanistické studie

PROJEKTY

Projekty pro stavební řízení a prováděcí projekty

POSOUZENÍ

Energetické posouzení objektů vč. energetického auditu a termovizní posouzení, zpracování podkladů k dotacím

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Zajištění výběrových řízení vč. dodávek vybraných výrobních zařízení a strojů

DOTACE

Zpracování podkladů pro dotace různého charakteru

Chcete využít nezávazné konzultace k vašemu projektu?