Každé z devíti výkonových fází (1 až 9) odpovídá podíl z celkového základního honoráře, vyjádřený v procentech takto:

 

číslo
výkonové fáze
název výkonové fáze označení
výkonové
fáze
zkratkou
% podíl výkonové fáze na celkovém základním honoráři
pozemní stavby inženýrské stavby technologické stavby
VF 1 příprava zakázky PPR 1 % 1 % 2 %
VF 2 návrh/studie stavby STS 13 % 13 % 17 %
VF 3 vypracování dokumentace pro územní řízení DUR 15 % 15 % 11 %
VF 4 vypracování dokumentace pro stavební řízení DSP 22 % 26 % 30 %
VF 5 vypracování dokumentace pro provedení stavby DPS 28 % 24 % 25 %
VF 6 vypracování dokumentace zadání stavby DZS 7 % 7 % 4 %
VF 7 spolupráce při výběru dodavatele VDS 1 % 1 % 0 %
VF 8 spolupráce při provádění ATD 11 % 11 % 7 %
stavby / výkon autorského a technického dozoru ITD
VF 9 spolupráce po dokončení stavby a uvedení stavby do užívání SKP 2 % 2 % 4 %
100 % 100 % 100 %

Do BD lze počítat 3+4+6+7 optimálně cca 40%, základní honorář 4-5% z IN

 

Projekční činnosti
zpracování potřebných studií pro rozhodování, včetně odhadu nákladů, zpracování Feasibility Study, zpracování technických příloh ke kontraktu, zpracování dohodnutých částí Zadávací dokumentace stavby (dokumentace pro výběr Zhotovitele), vypracování technických částí poptávkových specifikací, zpracování Projektu stavby, přikládaného k žádosti o stavební povolení, zpracování Basic Design (Úvodní projekt, In Front dokumentace), zpracování Detailed Design (dříve Realizační projekt), zajištění dalších „in site“ projektových činností na stavbě (podpůrné služby v oblasti zařízení staveniště, vč. vypracování dokumentace pro stavební řízení na realizaci dočasných objektů ZS), zpracování Dokumentace skutečného provedení.

Inženýrské činnosti
zpracování potřebných studií pro rozhodování, včetně odhadu nákladů, vyhodnocení nabídek, zajištění koordinace mezi realizačními projekty různých dodavatelů, zabezpečení řízení projekčních prací, tj. vše profesní koordinaci od etapy Basic Design (dříve ÚP) po etapu Detailed Design (Realizační projekty), zajištění dalších „in site“ inženýrských činností na stavbě, vč. vedení stavby (podpůrné služby v oblasti zařízení staveniště, vč. technické pomoci při projednávání konkrétních podmínek ZS na lokalitě.