Zajistíme Vám


2 zajistme

 •  ANALÝZY
  Analýzy stávajícího stavu vč. posouzení a návrhů na opatření

 • STUDIE
  Studie proveditelnosti

 •  MARKETINGOVÉ ANALÝZY
  Marketingové analýzy vč. návrhů odbytu zboží a propagace

 • EKONOMICKÉ ANALÝZY
  Ekonomické analýzy investičních a marketingových záměrů

 • STUDIE
  Architektonické a urbanistické studie

 • PROJEKTY
  Projekty pro stavební řízení a prováděcí projekty

 • POSOUZENÍ
  Energetické posouzení objektů vč. energetického auditu a termovizní posouzení, zpracování podkladů k dotacím

 • VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
  Zajištění výběrových řízení vč. dodávek vybraných výrobních zařízení a strojů

 • DOTACE
  Zpracování podkladů pro dotace různého charakteru